İnsan ihtiyaçları geçmişten günümüze sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Ancak tüm insanların temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacı için evlere ihtiyaç duyarız. Ve bu evleri elimizden geldiğince bakımlı tutmaya ve olumsuz hava koşullarından korumaya çalışırız. Ancak eskilerde yapılan uygulamaların şu anda insanlara zahmetli gelmesi. Sonucunda pratik pek çok çözüm getirilmiştir. Bu pratik çözümlerden biri de pratik sundurmalardır. …